Adresa: 3534 Miskolc Előhegy utca 1/A

Daňové číslo: 45145131-2-25

Bankové spojenie: 11734042-29900167