Výber produktu

Zákazník má možnosť vybrať si alebo objednať z produktov obchodu. Zákazník môže kliknúť na vybraný produkt a zobraziť ďalšie informácie. Ak si prajete kúpiť, umiestnite produkt, ktorý chcete kúpiť, do virtuálneho košíka stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ na košíku nájdete produkty, ktoré ste vložili do nákupného košíka, ako aj celkovú sumu faktúry a prepravných nákladov. Tu môžete skontrolovať správnosť objednávky, najmä pokiaľ ide o ceny a množstvá, ktoré je možné podľa potreby upraviť a vylepšiť. Kôš automaticky vypočíta celkovú čiastku objednávky.

 

Odoslanie objednávky

Ak si myslíte, že množstvo produktov vo vašom košíku je správne, skontrolovali ste celkovú sumu a rozhodli ste sa, že ich chcete kúpiť, jednoducho kliknite na tlačidlo „Pokladňa“. Potom si môžete vybrať, či chcete zadať ako registrovaný zákazník, zaregistrovať sa ako nový zákazník alebo vykonať nákup bez registrácie.
Ak ste si už v našom obchode zakúpili, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste zadávali počas predchádzajúcej registrácie. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte informácie o nákupe, ktoré sa uložia a budete sa musieť prihlásiť až pri ďalšom nákupe. Pri nákupoch bez registrácie zadajte fakturačnú a dodaciu adresu.
V ďalšom kroku vyberte spôsob doručenia  a spôsob platby (dodacia hotovosť, bankový prevod), ktorý Vám vyhovuje. Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo „Objednať“ odošlite objednávku.

 

Ceny

Ceny , ktoré sú uvedené vedľa produktov v internetovom obchode  sú aktuálne  v čase objednávania.  Ceny sú uvedené s daňou.  V prípade chyby produktov alebo cien v internetovom obchode si vyhradzujeme právo na opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po zistení alebo úprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku ešte raz potvrdiť, alebo je možné, že ktorákoľvek zo strán zmluvu zruší.

 

Spracovanie objednávok

Objednávky budú spracované do 48 hodín.

 

Možnosť opraviť chyby pri zadávaní údajov

Pred stlačením tlačidla „Objednať“ môžete opraviť chyby pri zadávaní údajov. Ak si všimnete, že ste zadali nesprávne informácie po stlačení tlačidla objednávky, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

Potvrdenie

Pošleme vám e-mailovú spätnú väzbu na všetky objednávky. To znamená, že po zadaní objednávky dostanete automatický e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) o tom, kedy prepravná spoločnosť obdrží balík. Ak sa kontaktujete  telefonicky, volajte +36209668327

 

Platobné podmienky

V našom obchode je možné platiť bankovým prevodom alebo zaplatiť pri doručení. V prípade kuriéra je potrebné kuriérovi po prijatí zásielky zaplatiť plnú kúpnu cenu v hotovosti.

Faktúra vám bude zaslaná e-mailom a elektronicky.

Doprava

Zásielky sú doručované kuriérom, Packeta atď. Dátum doručenia si môžete dohodnúť na telefónnom čísle, alebo v potvrdzovacom e-maile. Dodacia doba: 3-10 pracovných dní.

Zrušenie dodávky

 Ak internetový obchod nesplní svoju zmluvnú povinnosť, pretože tovar uvedený v zmluve nemá k dispozícii, alebo preto, že nie je schopný poskytnúť objednanú službu, je povinný informovať zákazníka (telefonicky alebo e-mailom).

Internetový obchod nemá zmluvu s neplnoletými. Zákazník prehlasuje, že je v zákonnej dobe, tým, že akceptuje obchodné podmienky.

 

Vrátenie produktu

Výrobok môže byť vrátený iba v pôvodnom stave a balení v úplnom kvantitatívnom a kvalitatívnom stave.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy/záruka vrátenia

Zákazník môže ukončiť zmluvu do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie odo dňa, kedy tovar prijal. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu produktu zaplateného zákazníkom bezodkladne a najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy.
Zákazník znáša náklady (dodanie), ktoré vznikli v súvislosti s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Okrem toho zákazníkovi nebudú účtované žiadne iné náklady. Predávajúci si však môže uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom stave, ktorý je možné opätovne použiť, zákazník zodpovedá za náhradu, ak bolo poškodenie,  alebo iná neschopnosť vrátiť tovar spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti.
Ak sa zistí, že výrobok bol poškodený v prítomnosti osoby dodávajúce výrobok (poštár, kuriér) a škoda nastala pred prevzatím tovaru, zabezpečíme, aby bol výrobok vrátený a predaj okamžite zrušený. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nedostatok obsahu musí byť zahrnuté do skutočností medzi prevádzateľom a nadobúdateľom počas dodávky zásielky! Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek následný nedostatok obsahu alebo škody!
Zákon č. 17/1999 o výkone práva na odstúpenie od zmluvy sa nahrádza takto: Text vládneho nariadenia si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného úradu na ochranu spotrebiteľa.

 

Zmena, alebo zrušenie objednávky

Podľa zákona CVIII z roku 2001 softvér internetového obchodu predávajúceho pri zadávaní objednávky okamžite oznámi kupujúcemu skutočnosť, že objednávka bola zaevidovaná. Toto oznámenie nepredstavuje zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim! Kupujúcemu len uvádza, že jeho žiadosť o objednávku bola zaregistrovaná a postúpená naším systémom príslušnému zamestnancovi predávajúceho.

Ak toto oznámenie  kupujúci nedostane do 48 hodín, požadovaná objednávka nebola zaevidovaná a objednávka bola ukončená.
Predávajúci dáva kupujúcemu možnosť zrušiť svoju objednávku elektronicky až do plnenia objednávky. Po splnení objednávky bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky o predpokladanom trvaní doručenia a o tom, že objednávka sa začala, po ktorej je možné zrušiť objednávku buď osobne, alebo prostredníctvom jedného z kontaktných údajov v položkách ponuky „Kontaktujte nás“.

Následné zmeny objednávky je možné vykonať iba v písomnej forme e-mailom (info@pyramid-bikini.hu, 0620-966-8327).

Údaje prevádzkovateľa internetového obchodu

Názov: Seres Oszkár e.v.
Ústredie: 3534 Miskolc Előhegy út 1/A
E-mail: info@pyramid-bikini.hu

Telefónne číslo: 0620-923-9492